fotos_f3.gifbiljart
10 van rood competitie prijsbiljarten verenigingen

Biljarten
In het café staan 3 carambole biljarts, geplaatst en onderhouden door biljartfabriek “Wilhelmina”. Hierop kunt u een partijtje libren, bandstoten of driebanden. Op de avonden dat de verenigingen clubavond hebben kan er niet vrij gespeeld worden. Van donderdag tot maandag kunt u terecht om vrij te spelen.. Mochten de tafels bezet zijn dan werken we met het afschrijfsysteem. Degene die als eerste begonnen is zal dan ook in overleg als eerste moeten stoppen.